LA BASE – Ateneu Cooperatiu del Poble Sec
http://labase.info

COOPOLIS – Ateneu Cooperatiu de Barcelona
https://bcn.coop/

LA PALETA – Cooperativa de treballadores de la contrucció
http://www.lapaleta.coop/

ARQUITECTURA SOSTENIBLE – Transformant quotidianament el nostre entorn
http://arquitecturasocialisostenible.blogspot.com.es/

INSTALACIONES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA – Formació i Informació
https://instalacionesyeficienciaenergetica.com/

LA COL – Arquitectura cooperativa
http://www.lacol.coop/

VOLTA ARQUITECTES – Cooperativa d’arquitectura
https://voltaarquitectes.org/

GATXAN – Servei, atenció i cura a les persones a través de la tecnologia
https://gatxan.net/