Solar tèrmica

Solar

L’energia solar tèrmica és un dels sistemes on podem actuar per reduir costos, amb el consegüent estalvi energètic i disminució d’emissions de CO2. Cal indicar també, que l’energia solar tèrmica, no només s’usa per a l’aprofitament en aixetes i

El principi de funcionament d’una instal·lació solar tèrmica no és massa complicat: El panell solar capta els rajos del sol, absorbint d’aquesta manera la seva energia en forma de calor. A través del panell solar fem passar aigua de manera que part de la calor és transferit a dit fluid que eleva la seva temperatura i és emmagatzemada i portada al punt de consum. Més informacio aquí:

 

Aereotèrmia

L’aerotèrmia, es basa en extreure energia gratuïta de l’aire exterior mitjançant una bomba de calor inverter d’alta eficiència. Recordem que, una bomba de calor, extreu energia d’un lloc per cedir-la en un altre. I per a això, es necessita una unitat exterior, i una o diverses unitats interiors.

Aereotèrmia

La relació d’energia obtinguda es de 4 Kw per cada Kw electric invertit

En aire condicionat o climatització convencional, la bomba de calor s’utilitza per escalfar o refredar l’aire dels locals a climatitzar, sent en general, sistemes d’aire-aire o d’expansió directa d’un refrigerant.