Realitzem dissenys tenint en compte criteris tècnics i necessitats respecte a temperatura operativa que es vol o ubicació dels radiadors. Fem instal·lacions de màquines d’alta eficiencia amb diferents unitats interiors.