Les instal·lacions de calefacció es dissenyen tenint en compte tant criteris tècnics com els comentaris del client respecte a la temperatura operativa que vol tenir al seu habitatge o a la ubicació dels radiadors per raons estètiques. Es comentarà sempre amb el client els pros/contres de les diverses ubicacions plantejades, raonant sempre amb arguments tècnics per poder acordar quina és la millor solució.

Les nostres instal·lacions seguiran sempre les directrius marcades pel Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques, calculant la potència calorífica necessària a instal·lar a partir dels valors marcats pel reglament. El càlcul a més es farà habitació per habitació, mai seleccionant tota la casa com si aquesta tingués una necessitat calorífica uniforme. Es tindran en compte aspectes com les parets interiors / exteriors, posició de l’habitatge dins de l’edifici, orientació geogràfica d’aquesta (quines habitacions queden al nord etc.).

A més, en cas de voler realitzar una nova instal·lació de calefacció on no existia abans, t’aconsellarem quina és la caldera que s’adapta millor a les característiques del teu habitatge. No només tindrem en compte la superfície en metres quadrats d’aquesta, sinó també la potència calorífica de la calefacció a instal·lar, i la demanda d’ACS (Aigua calenta sanitària) que l’habitatge requereixi.

Avui en dia els aires acondicionats/ bombes de calor han assolit un grau d’eficiència en que les màquines son capaces de produir 4 kw d’energia refrigerant/calorífica per cada 1 Kw d’energia elèctrica invertida.

Per això, a nivell de costos una bomba de calor es pot equiparar amb una calefacció a gas.

Fem instal·lacions de màquines d’alta eficiencia amb unitats interiors de tot tipus:

– Splits
– Cassetes (de sostre)
– Splits de terra

Conductes a nivell domèstic gairebé sempre ocults per falsos sostres o bé vist per a grans estancies amb conductes circulars de xapa galvanitzada però aquesta metodologia es sol emprar més per oficines i restauració.

Fem també instal·lacions a les maquines dels xips de control remot per tal d’accedir des d’una aplicació al mòbil per actuar sobre la vivenda quan hi estem a punt d’arribar per exemple trobar-la amb el nivell òptim de temperatura.

En quant a pràctiques per reduir els efectes del canvi climàtic prioritzem en primer lloc la instal·lació de màquines amb gasos fluorats de baix potencial de calentament global
Disposem també d’una recuperadora de gasos fluorats per a la òptima gestió d’aquests quan cambiem equips obsolets i evitar l’emisio d’aquests a l’atmòsfera per tal de no contribuir més a l’efecte hivernacle ni al forat de la capa d’ozó.

Per últim, abans de posar en marxa cada instal·lació fem una prova de pressió amb nitrògen per assegurar-nos que no hi haurà possibilitat de fuga en el futur i estalviar així les per desgracia més que habituals recàrregues que pateixen clients en els seus equips.