Realitzem tot tipus de projectes i instal·lacions d’aigua.

Instal·lació, reparació i manteniment d’instal·lacions d’aigua tant a nivell industrial, comercial i domèstic, tractaments d’aigua, descalcificadors, osmosi, desembussos, avaries i fuites. Realitzant els nostres treballs amb la major eficàcia respectant en tot moment les normatives.

Adaptem el material més convenient per a cada situació treballant amb:

– Multicapa
– Polietilè d’alta densitat
– Coure

Treballem l’osmosis inversa

Tot i que l’aigua arriba depurada a les nostres vivendes, aquesta està cada vegada més contaminada per deixalles d’origen domèstic, agrícola i industrial. A més també pot adquirir més residus de camí a la nostra llar, per exemple en les canonades distribuïdores d’aigua. Per això generalment, com més a prop del mar més partícules residuals sol portar l’aigua.

L’osmosi inversa és la inversió del flux natural de l’osmosi. En el sistema de purificació de l’aigua, la meta és diluir la solució de sal, però separant l’aigua pura de la sal i altres contaminants.

Quan el flux natural s’inverteix, l’aigua de la solució de sal és forçada a passar a través de la membrana en direcció oposada mitjançant l’aplicació de pressió. Mitjançant aquest procés serem capaços de produir aigua pura eliminant les sals i altres contaminants.

Una membrana d’osmosi inversa té una mida de porus molt més petit que un bacteri o paràsit. Quan funcioni correctament eliminarà tots els microorganismes de l’aigua de l’aixeta produint aigua estèril.

Es poden adquirir equips partits o bé compactes amb els filtres i accessoris en un. La duració dels recanvis dels filtres depenent de l’ús pot variar entre 2 i 4 anys i el preu oscila els 40 euros però representa una inversió que s’amortitza ràpid amb una qualitat millor que la de l’aigua embotellada.

Treballem la reutilització d’aigues grises i pluvials

Instal·lem a clients depuradores i diposits per l’aprofitament de l’aigua que davant l’augment de la tarifa i amb una consciència de la importància d’estalviar aigua a nivell personal i una millora de les condicions en que es troben els recursos hídrics actuals, tant al nostre país com a nivell mundial son equips que la inversió queda amortitzada.

Les depuradores permeten aconseguir un consum 0 d’aigua potable per alimentar les cisternes dels inodors amb la reutilització de l’aigua procedent de dutxes i banyeres.

Els sistemes de reutilització d’aigües grises es poden instal•lar en habitatges de nova construcció o mitjançant reformes integrals tant per cases unifamiliars o blocs d’edificis.

Els requisits per la pre instal·lació són que existeixi una separació dels baixants de dutxes i banyeres i reconducció fins al recinte o espai on s’ubiqui la depuradora.

Els diposits pluvials per aigua de reg per cases unifamiliars existeixen en diversos volums adaptats segons les diferents necessitats.